BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Sprawozdanie finansowe
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
Raport GUS
ePUAP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Telefon: (044) 649-65-66
Fax: (044)649-65-66
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl
www: www.wodn.piotrkow.pl

Inspektor ochrony danych - Anna Kosmowska
e-mail inspektor@wodn.piotrkow.pl

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Marcin Pawełoszek tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail: m.paweloszek@wodn.piotrkow.pl