BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
ogloszenie.jpg

Załaczniki

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Rafał Fraj tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail: r.fraj@wodn.piotrkow.pl