BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
MAJĄTEK WODN - PIOTRKÓW TRYB.
  • Środki trwałe: 1 475 914,39 zł
  • Przedmioty nietrwałe: 502 498,10 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 50 976,61 zł

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Rafał Fraj tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail: r.fraj@wodn.piotrkow.pl