BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN
Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
DYREKTOR

mgr Dariusz Magacz
tel: (044) 649-65-66
e-mail: dyrektor@wodn.piotrkow.pl

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Rafał Fraj tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail:r.fraj@wodn.piotrkow.pl